Hur rustar vi våra lärare och elever att hantera hållbar utveckling?

Världens länder har kommit överens om Agenda 2030 för att rädda planeten. Men hur utbildar vi våra barn och unga, och hur rustar vi våra lärare för denna uppgift? Vilka erfarenheter och utmaningar finns kopplat till skolans uppdrag att undervisa för hållbar utveckling?

I höst öppnar den nya Polhemsskolan i Visby med inriktning naturvetenskap och de globala målen. Personal på skolan ska genom Swedesd vid Uppsala universitet få kompetensutveckling för att kunna hantera komplexa hållbarhetsfrågor, både i och utanför klassrummet. Satsningen ligger i linje med nationella och internationella ambitioner att utbilda för hållbar utveckling. Men hur skapar man förutsättningar för lärande som leder till kritiskt tänkande, handlingskompetens och framtidstro? Vad fungerar och vad behöver utvecklas? Vilka erfarenheter finns från andra skolor? Och vilka erfarenheter och tankar finns hos våra barn och unga? Samtal och diskussion med skolledare, politiker, fackliga representanter, forskningen och barn och ungdomar i skolan.

Panel:
Maria Tagesson Holmstedt, Rektor, Kryddgårdskolan, Malmö Stad
Linda Rung, Ordförande, Lärarförbundet, Gotland
Gunilla Svantorp (s), Ordförande, Riksdagens Utbildningsutskottet
Meishuan Wong (m), Förste vice ordförande, Barn och utbildningsnämnden, Region Gotland
Henrik Hammarskjöld, blivande rektor, Polhemskolan, Visby
Emmy Wahlström, FridaysForFuture Sverige
Maria Ojala, forskare och docent vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
Moderator: Eva Friman, Föreståndare Swedesd

 

Förtäring