Inter-individual Differences in Drug Response – From Computational Predictions to Experimental Models

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum sal: C2:305
  • Föreläsare: Dr. Volker Lauschke, Karolinska institutet
  • Arrangör: Inst. f Farmaci
  • Kontaktperson: Per Artursson and Magnus Ölander
  • Seminarium