Exjobbspresentation - Eric Widéen & Dimitrios Tsantaridis

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2003
  • Föreläsare: Eric Widéen & Dimitrios Tsantaridis
  • Kontaktperson: Eric Widéen & Dimitrios Tsantaridis
  • Seminarium

Utvärdering av PV/T i Sverige

Examensarbetet handlar om att undersöka ifall en svensk husägare som överväger att införskaffa solceller istället borde välja hybridsolfångare (PV/T). Arbetet handlar även om att undersöka ifall en husägare med befintliga solceller har ekonomiskt incitament att integrera ett kylsystem för dessa som även tar tillvara och nyttiggör värmen. Total energiproduktion och livscykelkostnaden för de olika system har beräknats. Med hjälp av dessa analyseras även om PV/T kan fungera som en energiprestandaförbättrande åtgärd för svenska hushåll.

Välkomna!
 

Handledare: Katarina Westerbjörk, WSP
Ämnesgranskare: Joakim Widén, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponenter: Gabriel Båverman & Edris Tavoosi