Exjobbspresentation - Jonatan Fredriksson

  • Datum: –09.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2003
  • Föreläsare: Jonatan Fredriksson
  • Kontaktperson: Jonatan Fredriksson
  • Seminarium

Anpassning av småskaliga vattenkraftverk för ö-drift av lokalt elnät

Under vattenkraftens framväxt i Sverige fanns det ursprungligen inget stamnät. Många vattenkraftverk drev därav endast lokala samhällen och industri i vad vi idag skulle kalla för ö-drift, alltså frånkopplade det nationella elnätet. I dagsläget är samhällets elberoende större än någonsin. Samtidigt uppmärksammas hot och intrångsförsök i det nationella elnätets säkerhetssystem tillsammans med en låg beredskap för strömavbrott bland invånarna. Av dessa skäl vore det intressant att återställa gamla vattenkraftverks forna förmåga till ö-drift och även modifiera moderna småskaliga vattenkraftverk till detta. Genom att ta till vara på denna resurs från vattenkraften skulle samhällen kunna få en markant förbättrad beredskap för strömavbrott.

Arbetet har utförs till stora delar som en fallstudie åt Ålem Energi som är både
elnäts och vattenkraftsägare i Mönsterås kommun. Genom kartläggning, simu-
leringar, beräkningar och praktiska prover har frågeställningar besvarats kring
hur det lokala elnätet ska kunna drivas i ö-drift av de lokala vattenkraftverken.

Låter detta ämne intressant, kom då och lyssna på mitt seminarium.

Varmt välkommen!

Handledare: Anders Bard, Sweco
Ämnesgranskare: Urban Lundin, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Niklas Könberg