Exjobbspresentation - Habre Hissein Koty

  • Datum: –15.00
  • Plats: sal 80101
  • Föreläsare: Habre Hissein Koty
  • Kontaktperson: Habre Hissein Koty
  • Seminarium

Mobile Emergency Cooling System for Decay Heat Removal - Cooling Tower Designs for Forsmark NPP

I kärnkraft är säkerheten en prioriterad fråga. Reaktorn bevakas och kyls kontinuerligt. För att åstadkomma en kontinuerlig nedkylning finns det flera back-up kylsystem som kan användas ifall huvudkylsystemet inte är tillgängligt efter en händelse. Vid Fukushima-olyckan slutade kylsystemet fungera och back-up kylsystemen havererade också pga skador. Forsmark vill utforska möjligheten att ha mobila kylsystem som lagras borta från kärnkraftverket och sannolika skador vid händelser och som tas dit vid behov. I det arbetet har mobila kyltorn undersökts.


Handledare: Jonathan Sorby, Forsmark AB
Ämnesgranskare: Cecilia Gustavsson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Samuel Jansson