Exjobbspresentation - Oskar Ageborg Ollandt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 4005
  • Föreläsare: Oskar Ageborg Ollandt
  • Kontaktperson: Oskar Ageborg Ollandt
  • Seminarium

Elbilsladdning i fastigheter

Denna ökade mängden elbilar kan i framtiden ställa nya krav på det Svenska elnätet men även för den enskilda fastigheten. I denna studie så undersöks hur elbilsladdning kan skapa obalans på ett trefassystem i en fastighet. Ferroamp AB har idag en teknik för att fasbalansera ett trefassystem. I denna studie undersöks om Ferroamp's teknik kan vara en lösning till eventuella obalanser som sker vid elbilsladdning. 

Handledare: Anna Westling, Ferroamp elektronik AB
Ämnmesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Maria Lööf