Exjobbspresentation - Kristofer Karlsson

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2002
  • Föreläsare: Kristofer Karlsson
  • Kontaktperson: Kristofer Karlsson
  • Seminarium

Restvärmetillförsel i Ludvikas Fjärrvärmesystem

Som fjärrvärmeaktör tittar Vattenfall på hur man kan minska resursanvändningen för att förse städer med deras värmebehov. I detta examensarbete har fjärrvärmeproduktionen i Ludvika modellerats för att utreda hur bränsleanvändning, produktionskostnad och klimatpåverkan förändras genom att ansluta en restvärmekälla i form av en serverhall som levererar 60 gradig värme. Fyra olika scenarier för inkoppling av värmekällan i fjärrvärmesystemet har analyserats.  
 
Välkommen!
 
Handledare: Fredrik Starfelt, Vattenfall Värme
Ämnesgranskare: Magnus Åberg, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: André Sihm