Exjobbspresentation - Kooscha-Kevin Rahimi ata

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 4004
  • Föreläsare: Kooscha-Kevin Rahimi ata
  • Kontaktperson: Kooscha-Kevin Rahimi ata
  • Seminarium

Layer Of Protection Analysis: pilotstudie, metodutveckling och tillämpning på ett generiskt bromssystem

För att brygga klyftan mellan de kvantitativa- och kvalitativa säkerhetsanalytiska metoderna som idag används, har ett flertal olika metodiker utvecklats. Ett av dessa kallas LOPA - Layers Of Protection Analysis. Detta examensarbete har utfört en pilotstudie på LOPA, där metodiken sammanställts och redovisats, samt två alternativa LOPA metodiker utvecklats. Analysmetoderna har slutligen använts för att analysera ett generiskt bromssystem för att undersöka dess tillämpningsområden, samt för att undersöka likheter och skillnader.


Handledare: Stefan Authén, Riskpilot
Ämnesgranskare: Mattias Lantz, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Erik Strandler