Exjobbspresentation - Erik Strandler

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 4004
  • Föreläsare: Erik Strandler
  • Kontaktperson: Erik Strandler
  • Seminarium

Utvärdering utav avisningssytem

Exjobbet handlar om utvecklandet utav en modell för utvärdering utav avisningssytem för vindkraftverk. Exjobbet innefattar även utvärdering, med hjälp av denna metod, utav tre befintliga system.


Handledare: Olle Viotti och Lars Bryngelsson, OX2
Ämnesgranskare: Anders Goude, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Kooscha Rahimi