TID-kollokviet: Alexandra Petrulevich – om projektet "Encapsulating the ontological other: practices of name policy making in the cadastral maps of the Swedish Empire (1630–1700)"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Alexandra Petrulevich
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om projektet "Encapsulating the ontological other: practices of name policy making in the cadastral maps of the Swedish Empire (1630–1700)"

Under kollokviet diskuteras en projektskiss till det planerade projektet "Encapsulating the ontological other: practices of name policy making in the cadastral maps of the Swedish Empire (1630–1700)". För att ta del av projektskissen i förväg, kontakta Alexandra Petrulevich (alexandra.petrulevich(a)nordiska.uu.se).

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/