HS: Anna Foka

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Föreläsare: Anna Foka
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

Anna Foka presenterar resultat på sina pågående forskningsprojekt. Foka är docent och arbetar som projektledare vid Digital Humaniora Uppsala och Institutionen för ABM.