HS: Quoc-Tan Tran

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 2/1077
  • Föreläsare: Quoc-Tan Tran
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

Quoc-Tan Tran presenterar sitt pågående avhandlingsarbete. Tran arbetar som doktorand på Universität Hamburg inom ramen för Marie Curie ITN POEM, ett nätverk där även Institutionen för ABM ingår.