TID-kollokviet: Agnieszka Backman

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-0054 (obs! lokalen)
  • Föreläsare: Agnieszka Backman
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Gammalt i ny förpackning – att använda sociosemiotik på plattformar med medeltida handskrifter

Digitalisering av medeltida handskrifter beskrivs ofta som ett sätt att göra handskrifter mer tillgängliga men det förändrar samtidigt vad som kan göras med dem. I mitt postdoc-projekt, Materialities of medieval manuscripts in digital repositories, använder jag multimodal analys på tre plattformar som innehåller svenska medeltida handskrifter, Alvin (Alvin-portal.org), Handrit.is och Manuscripta.se, som ett första steg i att ta reda på vilka erbjudanden om användning de tre plattformarna konstruerar (affordance). Affordance som begrepp används ofta i diskussioner av digitala plattformar men beskrivs eller analyseras sällan mer specifikt. De tre plattformarna visar exempel på hur olika perspektiv och programvaror påverkar hur de digitaliserade handskrifterna kan användas.

På kollokviet kommer jag att presentera en pilotstudie av de tre plattformarna. Eftersom jag precis påbörjat projektet (startade i september) skulle jag gärna få tips på artiklar och metoder.

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/