TID-kollokviet: Agnieszka Backman

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Lokal meddelas senare
  • Föreläsare: Agnieszka Backman
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Titel meddelas senare.

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/