Helena Franzén: "'She could hope to acquire a living fetus'"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Helena Franzén, Uppsala universitet, lägger fram ett artikelutkast: "'She could hope to acquire a living fetus': Radical surgery and the formation of an obstetrical collection in mid-nineteenth century Sweden" (prel. titel)
 

Textunderlag och diskussion på engelska