Torsdagsseminarium: "Vetenskapliga skämt – om humor och normer inom naturvetenskap"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap KWB
  • Föreläsare: Maria Berge, Associate Professor, Department of Science and Mathematics Education, Umeå University
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Välkommen till Torsdagsseminariet på Centrum för genusvetenskap. Torsdagsseminarierna är en plats där genusvetenskap från olika ämnen möts. ÖPPET FÖR ALLA! Ingen föranmälan krävs.

Naturvetenskapen strävar efter att så enkelt som möjligt förklara det som kan observeras, mätas och testas. Naturvetenskapliga texter beskrivs ofta som torra och humorlösa; det finns en strävan inom naturvetenskapen efter objektivitet och rationalitet där kultur inte påverkar det slutliga resultatet. Men naturvetenskapen är naturligtvis varken kulturlös eller humorlös då naturvetenskap alltid görs i ett sammanhang av mänsklig interaktion. I den här föreläsningen kommer jag visa upp olika exempel på humor inom naturvetenskap och dess relation till normer, värderingar och maktstrukturer.