Carl-Filip Smedberg: halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Carl-Filip Smedberg, Uppsala universitet: halvtidsseminarium. Opponent är Per Wisselgren, Umeå universitet.