Arbetsgivaransvar – våld i nära relationer

  • Datum: –15.45
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland
  • Kontaktperson: Martina Gavranovic
  • Temadag

Hur upptäcker arbetsgivaren våld i nära relationer? Hur tar sig våldet uttryck? Vad är arbetsgivarens ansvar när en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer? Region Östergötland bjuder tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland in till en heldag i syfte att öka kunskapen om arbetsgivaransvaret då en medarbetare är utsatt för våld i nära relation.

Syftet är även att öka kunskapen om vilket stöd som finns att erbjuda.

Målgrupp: Politiker och andra beslutsfattare, chefer, medarbetare på personalkontor samt andra HR-avdelningar. Dagen är kostnadsfri, fika och lunch ingår.

Läs mer och anmäl dig