En dag om maskulinitet, dopning och psykisk ohälsa

  • Datum: –16.30
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Martina Gavranovic
  • Temadag

Maskulinitet, kroppsfixering, dopning, psykisk ohälsa, genus och manlighet – skapar det våld?

Syftet är att öka förståelsen för behovet av ett brett normkritiskt och genusförändrande arbete. Påverkar rådande maskulina normer våldsutövande?

Målgrupp: Politiker och andra beslutsfattare, tjänstepersoner inom kommuner, Region Östergötland, polis, kriminalvården, åklagare, trossamfund, idrottsföreningar och andra ideella organisationer, bostadsbolag.

Läs mer och anmäl dig