Konferens – våldsförebyggande arbete i skolan

  • Datum: –16.30
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro och Region Örebro län
  • Kontaktperson: Klara Bolinder
  • Temadag

Hur kan vi arbeta med barn och unga för att förebygga våld? Länsstyrelsen och Region Örebro arrangerar en heldag med syfte att utbilda och inspirera personal i att synliggöra vikten av ett tidigt våldsförebyggande arbete.

Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, finns även en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den önskas ett perspektivskifte där vi behöver öka vårt arbete med att förebygga våldet med fokus på maskulinitetsnormer.

Målgrupp för dagen är personal på fritidshem och andra som arbetar nära barn i skolan (till exempel personal i skolrestauranger, vaktmästare, bibliotekarier och övriga resurspersoner).

Läs mer och anmäl dig här