Seminarium – maskulinitet och kriminalitet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland och Kriminalvården
  • Kontaktperson: Camilla Tjernberg
  • Telefon: 010-224 45 21
  • Seminarium

Avhopparverksamhet är en central del för att öka tryggheten i samhället. Vad spelar maskulinitet och förväntningar på manlighet för roll när män lämnar kriminella gäng?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder tillsammans med Kriminalvården in till ett eftermiddagsseminarium om maskulinitet och kriminalitet.

Målgrupp: personer inom kommun, polis och kriminalvård.

Seminariet riktar sig både till personer med brottsförebyggande uppdrag på strategisk nivå och personer som på operativ nivå möter män som önskar lämna en kriminell livsstil.

Läs mer och anmäl dig här