Forskningseminarium Socialmedicin/CHAP

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag.

Kontakta Antonia Tökes, antonia.tokes@pubcare.uu.se om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan.

Om du vill bidra till forskningseminariet kontakta Camilla Nystrand, camilla.nystrand@pubcare.uu.se

Välkommen!