Simon Rosenqvist: avhandlingskapitel

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Simon Rosenqvist, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel