Olle Risberg – Slutseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Dagen)

Slutseminarium för Olle Risberg, Uppsala universitet, och avhandlingen Ethical Guidance (prel. titel). Opponent: Krister Bykvist, Stockholms universitet.