Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.00
  • Plats: Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet, plan 3
  • Föreläsare: Sandra Friberg, Universitetslektor, docent Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 073-0403730
  • Seminarium

Skadeståndsansvar för brister i utbildning
Den 22 november inleds seminariet av Sandra Friberg, Universitetslektor och docent i civilrätt vid Uppsala universitet.
Seminariet avslutas med en gemensam lunch. En längre beskrivning av inledarnas ämnen skickas ut när seminariet närmar sig.

Anmälan till seminariet sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14310