Presentation av examensarbete C i matematik: Livförsäkringsmatematik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Anders Wennerberg
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium