Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Luleå

  • Datum: –15.00
  • Plats: Luleå
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Camilla Pihl
  • Temadag

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.

Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.

Målgrupp: programmet vänder sig till dig som möter och samtalar med unga i din yrkesroll eller genom ett ideellt engagemang som till exempel personal inom skolhälsovården, på ungdomsmottagningar, fritidsledare, personal på tjejjourer, gode män, idrottsledare, verksamma inom socialtjänst eller rättsväsende.

Läs mer och anmäl dig