Riva hinder, Umeå

  • Datum: –15.30
  • Plats: Umeå
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten med flera
  • Kontaktperson: Maria Stefansson
  • Temadag

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är samhällets bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp: programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Arrangörer: Brottsoffermyndigheten, Umeå kommun, Funktionsrätt Västerbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Läs mer och anmäl dig