Mäns våld mot kvinnor – en lokal och regional lägesbild

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ljusdal
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Seminarium

Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Ljusdals kommun bjuder in till en eftermiddag om mäns våld mot kvinnor. Träffen syftar till att ge ökad kunskap om våldets uttryck, omfattning och konsekvenser.

Vi ger en lägesbeskrivning av vad som görs nationellt, regionalt och lokalt. Det kommer även att ges utrymme för dialog om vilka utmaningar och möjligheter som finns i kommunerna.

Målgrupp: Kommunpolitiker och strategiska tjänstepersoner i Gävleborgs län.

Läs mer och anmäl dig här