Barnrättsdagar 2019 Gävleborg

  • Datum:
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen och Region Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Temadag

Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen och Region Gävleborg bjuder in till tre kunskapsdagar om barns rättigheter, samverkan och delaktighet.

15 okt: Målgrupp: Ledning/styrning/politik inom verksamhet som berörs av barnkonventionen

Syftet med dagen är att öka kunskapen om olika verksamheters ansvar för att barnkonventionen ska efterlevas och omsättas i praktiken.

 

16 okt: Målgrupp: Yrkesverksamma

Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur barnkonventionen ska efterlevas och omsättas i praktiken. Vad innebär delaktighet, inflytande och samverkan?

 

17 okt: Målgrupp: Yrkesverksamma och ledning/styrning

Praktiska exempel och valbara seminarier om delaktighet, barnsyn och samverkan.

Läs mer och anmäl dig här