Förebygg och främja för att motverka sexuellt utnyttjande

  • Datum:
  • Plats: 8 oktober i Kiruna, 9 oktober i Piteå
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Kontaktperson: Irina Enbuska von Schantz
  • Temadag

Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder personal inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, polis och engagerade inom det civila samhället men andra relevanta samhällsaktörer på föreläsning och tid för samtal, med fokus på sexuell exploatering.