Högre seminarium i offentlig rätt

  • Datum: –12.00
  • Plats: Juridiska institutionen, Munken 1 Mötesrum 1:234
  • Föreläsare: Antonia Wagner, University Assistant at the Institute for Austrian and European Public Law, Vienna University of Economics.
  • Webbsida
  • Arrangör: Offentlig rätt
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 073-0403730
  • Seminarium

Titel: ”Members Only? Legal instruments of political inclusion of foreign residents in Austria, Germany, and Sweden”