Högre seminarium i offentlig rätt

  • Datum: –12.00
  • Plats: Juridiska institutionen, Munken 1 Mötesrum 1:234
  • Föreläsare: Therése Fridström Montoya, doktor i offentlig rätt.
  • Webbsida
  • Arrangör: Juridiska institutionen, Offentlig rätt
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 073-0403730
  • Seminarium

”Samtycka genom annan? Om likhet inför lagen genom assisterat beslutsfattande”, Therése Fridström Montoya, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet och Linus Broström, doktor i medicinsk etik vid Lunds universitet.