Enheten för universitetspedagogik en konferens med posterutställning i entréhallen

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling samt att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet.

Konferensen ges vartannat år och arrangör är enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling.

Årets tema är Utbildning för hållbar utveckling och konferensdagen kommer att innehålla en temasession med exempel på integrering av hållbar utveckling i olika utbildningar vid UU.

Läs mer om konferensen på https://mp.uu.se/web/info/undervisa/kurser-och-seminarier/konferenser