Hur kan hemtjänsten uppmärksamma våld i nära relationer?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Temadag

Du som är chef inom hemtjänsten i Stockholms län är välkommen till en halvdag då vi utvecklar kunskaperna om äldre och våld.

Ladda upp med inspiration och stöd för ditt arbete inom den egna hemtjänstverksamheten.

Läs mer och anmäl dig