Verkstad: Att skriva en vinnande TUFF-ansökan

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Konferensrummet 1 trappa upp, EBC, Norbyvägen 18D
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium

Att skriva en vinnande TUFF-ansökan
Nu är det dags att söka medel från Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF-medel. Sista ansökningsdag är i år den 16 september. TUR erbjuder genom denna verkstad en möjlighet att diskutera din idé och få stöd i att skriva en vinnande ansökan.

TUR erbjuder genom denna verkstad en möjlighet att diskutera din idé och få stöd i att skriva en vinnande ansökan.

Välkommen!