Lorenzo Casini: "On Plato's Seventh Letter"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng22-1005
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Lorenzo Casini, Uppsala universitet, presenterar på engelska sin svenska artikel "Från ord till handling: Filosofi och politik i det platonska Sjunde brevet"