Lunch seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 6K1113 (aktiva lärosalen i källaren, hus 6) http://bit.ly/2NUUhfw
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Felix Ho
  • Seminarium

Literature seminar series with thematic discussions on chapters from: How Learning Works – Seven Research-Based Principles for Smart Teaching

Introduction & Chapter 1 in Bridging Learning Research and Teaching Practice & How Does Students’ Prior Knowledge Affect Their Learning?

På årets litteraturseminarier läser och diskuterar vi kapitlen i boken ""How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching"" av Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, och Norman (se https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf).
Kapitlen är fristående, så man kan följa hela boken eller komma och diskutera enstaka kapitel. Vi avslutar i juni med en summering av hela seminarieserien.

Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt verktyg, principer och forskningsbas för lärandet, och kan ses som en fristående progression från kursen i Studentaktivt lärande. Man behöver inte ha ämnesdidaktiska förkunskaper, men för de som är intresserade vi kommer att ge möjlighet till fördjupning genom artiklar vid sidan av boken.

Om du vill ha en sallad (förmånsbeskattas), anmäl dig till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se senast klockan 12.00 fredagen den 13 september.