Exjobbspresentation - Samuel Jansson

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2002
  • Föreläsare: Samuel Jansson
  • Kontaktperson: Samuel Jansson
  • Seminarium

Evaluation of KPIs and battery usage analysis of Li-Ion BESS for FCR application

Användningen av litiumjonbatterier har på senare tid blivit allt vanligare inom flera nättjänster tack vare reducerade marknadspriser och förbättrad prestanda. Det faktum att litiumjonbatterier också kan laddas upp och ur gör dem särskilt lämpade som primärreserver (FCR) som används för att balansera kortvariga obalanser mellena produktion och konsumtion i elnätet.

Eftersom litiumjonbatterier än så länge är en relativt ny tillämpning inom flera nättjänster är nyckelpresentandan inte väl undersökt. Detta är ett problem eftersom en uppsättning lämpliga nyckeltal är grundläggande för att accelerera användningen av litiumjonbatterier i elnät. Nyckeltal är mått på prestanda och kan med fördel användas för att jämföra olika energilagringstekniker och bedöma hur väl de passar för en viss nättjänst.

Mitt examensarbete har utförts hos Vattenfall Research & Development och har haft till huvudsyfte att undersöka relevanta nyckeltal för litiumjonbatterilager som används FCR. Arbetet har också haft till syfte att utveckla metoder för kvantifiering och utvärdering av de föreslagna nyckeltalen samt att analysera batterianvändningen i denna typ av tjänst. Undersökningen har baserats på data från två av Vattenfalls kommersiella anläggningar och på tester utförda vid en forskningsanläggning.

Är du intresserad av att veta mer om ämnet, då är du varmt välkommen att delta vid min presentation.