Exjobbspresentation - Martin Ericson

  • Datum: –16.30
  • Plats: SLU MVM-huset, bottenvåningen Sal Biosfären (B2069)
  • Kontaktperson: Martin Ericson
  • Seminarium

Utformning av ett standardiserat och utbytbart batteri till arbetsmaskiner

Med en affärsmodell som bygger på cirkulär ekonomi skulle standardiserade och utbytbara batterimoduler som passar till olika arbetsmaskiner; traktorer, hjullastare, grävmaskiner etc. kunna hyras ut till användare i olika branscher. Batteriet ägs alltså inte av den enskilda användaren, utan av ett företag som ansvarar för service och eventuell reparation. Denna affärsmodell leder till att användandet per batterimodul ökar och att utnyttjandet av viktiga naturresurser begränsas.

Det här examensarbetet har klargjort för hur en standardiserad och utbytbar batterimodul till arbetsmaskiner kan se ut tillsammans med nödvändiga komponenter och system. I examensarbetet undersöktes också vilket energiinnehåll och vilka egenskaper som krävs av en batterimodul för att tillgodose behoven i studerade branscher. De branscher som undersöktes var lantbruk, skogsbruk, militär och entreprenad.

Handledare: Ola Pettersson, RISE

Ämnesgranskare: Gunnar Larsson, SLU

Examinator: Åke Nordberg, SLU

Opponent: David Olsson