STS-seminarium: ”The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Orsi Husz
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Orsi Husz ventilerar en artikel med titeln ”The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research”. Läsunderlag rekvireras från författaren: orsi.husz@ekhist.uu.se