STS-seminarium: "Önskad och ifrågasatt: Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Per Lundin, Chalmers
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Per Lundin, Chalmers, ventilerar inledningskapitlet till boken Önskad och ifrågasatt: Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige (kommande på Arkiv förlag).