(INSTÄLLT) Thomas Sturm, Universitat Autònoma de Barcelona

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi och Engaging Vulnerability-seminariet

(OBS! Dag, tid och plats)

Thomas Sturm, Research Professor at Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): ämne meddelas senare


Läs mer på Engaging Vulnerabilitys hemsida