Högre seminarium: Att söka externa forskningsmedel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Gustav Sigeman & Oddný Ósk Sverrisdóttir
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: +46184716881
  • Seminarium

Forskningssekreterarna Gustav Sigeman och Oddný Ósk Sverrisdóttir informerar