OBS! Inställt pga sjukdom. Högre seminarium: Sofia Orrbén

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Sofia Orrbén
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: +46184716881
  • Seminarium

Att göra rätt – rapport från pågående avhandlingsprojekt

Vad innebär det att göra rätt? Inte att göra rätt som i betydelsen att inte göra fel utan snarare i betydelsen att språkligt konstruera en rättsprocess. Mitt avhandlingsprojekt syftar till att synliggöra olika aspekter av domskrivning med särskilt fokus på vad det innebär att göra rätt i sexualbrottsmål.

Jag inleder seminariet med en presentation av resultat och slutsatser från projektets första delstudie där jag undersöker brottmålsdomar utifrån ett genreperspektiv. Jag kommer också att diskutera vad ett genreperspektiv på domar tillför Domstolsverkets pågående arbete med bemötande- och förtroendefrågor i svenska domstolar.

Därefter presenterar jag projektets kommande delstudie där jag vill undersöka hur målsägande och tilltalade positioneras i sexualbrottsdomar. Jag kommer dels att presentera delstudiens syfte och frågeställningar, dels genom en datasession diskutera lämpliga metoder och tillvägagångssätt för den kommande subjektspositioneringsanalysen.