TID-kollokviet: Marie Sörlin – Svensklärarstudenters grammatiksamtal – en datasession om termbruk

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Marie Sörlin
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Svensklärarstudenters grammatiksamtal – en datasession om termbruk

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/