”Emotionscircus” - En seminarieserie - Vad känner vi som forskare?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Observatorieparken Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus
  • Kontaktperson: Claes-Fredrik Helgesson
  • Seminarium

Seminarium 3: Vad känner vi som forskare?

Vilka uttryck tar känslor i olika sammanhang och vad påverkar vad vi får känna? Emotioner är fascinerande och svårfångade företeelser. Det finns också en spirande forskning om emotioner inom en rad olika discipliner och på flera olika empiriska fält. Syftet med denna seminarieserie är att samla intresserade forskare inom Uppsala universitet till tematiska träffar om emotioner som studieobjekt. Vi vill helt enkelt lära känna forskare intresserade av emotioner och orientera oss om vad som görs inom olika områden. Vi vill också blicka framåt och genom samtalen utforska nya möjliga samarbeten på detta område.


 


Initiativtagare: Stina Bergman Blix, Ulrika Dahl, Annelie Drakman, Margaretha Fahlgren samt Circus


Format: Ett litet urval texter kommer att distribueras inför varje seminarium.


Seminariet avslutas med lättare förtäring och diskussion. 


 
 


Övriga seminarier i serien: ”Emotionscircus” - En seminarieserie - Vad känner vi som forskare?