Neuro seminar Helgi Schiöth

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Helgi Schiöth, professor Funktionell farmakologi
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Title: “Human drug targets”, Host: Functional Pharmacology

Bring your own lunch!