Victor Moberger och Jonas Olson: "Om misstagsteorin"

Filosofiska kårföreningen

Victor Moberger, Uppsala universitet, och Jonas Olson, Stockholms universitet, samtalar om misstagsteorin