Dialog: Om fri vilja

Filosofiska kårföreningen

Maria Svedberg, Uppsala universitet, och Erik Carlson, Uppsala universitet, samtalar om fri vilja. Läs utförlig presentation på Facebook.