(FLYTTAT) Forskningspresentationer

Högre seminariet i retorik

(OBS! Flyttat till 28/1 2020)

Seminarium där retorikkollegiet presenterar pågående forskning

Ordf.: Rosengren och Fischer